Generalforsamling 2020

FK Fjordsiden indkalder hermed til ordinær generalforsamling d.28/2 2020.

Generalforsamlingen bliver afholdt kl.18.30-19.30 på adressen:
Østerbro 31A, 6. TV 9000 Aalborg

På valg er: Formand Christian Sigh (modtager genvalg)
Kasserer Morten Budtz Berthelsen (modtager genvalg)

Derudover udtræder Mads Balslev Pedersen af bestyrelsen som ordinært bestyrelsesmedlem.
Der skal derfor på generalforsamlingen vælges et nyt medlem til bestyrelsen, det nye medlem vælges for et år.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det seneste år
3. Præsentation af det årlige regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Præsentation af budgetforslaget for næste år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg bestyrelsesmedlemmer
● Formand og kasserer i lige år
● Næstformand og medlem i ulige år
8. Eventuelt

Der vil blive serveret øl og sodavand.