Generalforsamling 2019

Kære Foreningsmedlemmer.

Så er det tid til årets generalforsamling. Det foregår onsdag d.27/2 kl. 18.30 – ca. 20.30.
Hvis du vil have indflydelse på fremtiden i din fodboldklub, så mød op og sæt dit præg på
fremtiden og deltag i debatten omkring FK Fjordsiden.
Der skal vælges fem mand/kvinde. Vi må desværre sige farvel og tak til Anne Sofie i bestyrelsen. Vi
siger tak for det gode arbejde hun har lagt i bestyrelsen.
På valg er:

Kristian Gasberg (genopstiller)
Morten Petersen (genopstiller)
Mads Balslev (genopstiller)
Anders Tybirk

Da bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer, skal der opstilles et ekstra bestyrelsesmedlem.
Formand Christian Sigh er først på valg 2020.
De mange valg i år, er grundet at 2 bestyrelsesmedlemmer har trukket sig.
Ønsker du at stille op så giv endelig bestyrelsen besked. Det vil selvfølgelig også være muligt at
stille op på dagen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det seneste år
3. Præsentation af det årlige regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Præsentation af budgetforslaget for næste år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg bestyrelsesmedlemmer
● Formand, medlem og medlem i lige år
● Næstformand, kassere og medlem i ulige år
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal
indsendes skriftligt til bestyrelsen senest en uge før datoen for generalforsamlingen.

Mvh FK Fjordsiden